« Job interview | Main | "Our chief weapon is surprise!" »

"Cyberspace for Girls"

I read about this in the Dagblad van het Noorden: A pilot project at six primary schools in Drenthe showed that girls develop better computing skills if they're taught those skills separate from boys. Without boys present, the article claims, girls develop more interest in computing and find out that they can work with computers as well as boys can.

Personally, I find the idea of separating students by gender repulsive. But if that's what it takes to free girls from their own prejudices, and makes them work better in that one area. But what if it applies to all areas of academic achievement? Girls in the 10-12 age range are ahead of boys the same age, physically and mentally, and maybe boys are holding them back in other fields as well. But segregated classes don't seem to me to be a good way to prepare boys or girls for adult life, so... in two minds about this one, definitely.

Re: the title: "Cyberspace for Girls" is what the project is called, which puts me in mind of books like "Gravity Explained for Ladies" that were published in the 19th Century, and also of <blink> tags and the phrase "Information Superhighway".
(untranslated article below the cut, because I'll want to remember this one in case it ends up in a Gang of Four plot)

ASSEN - Meisjes op de basisschool moeten apart van jongens computeronderwijs krijgen. Dat vergroot hun belangstelling voor een beroepsopleiding in de ict-sector aanzienlijk.

Bovendien worden hun computertalenten beter ontwikkeld en stellen meisjes proefondervindelijk vast dat jongens niet beter en handiger met computers om kunnen gaan, zoals vaak wordt aangenomen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies die Enova, het Drentse emancipatie adviesbureau, trekt na een project op zes basisscholen in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Borger-Odoorn. Aan het project deden 80 meisjes mee in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Ze kregen computerles van hun eigen, speciaal getrainde moeders, maakten websites en sleutelden aan computerkasten. De resultaten en de aanbevelingen worden volgende week in Assen aangeboden aan minister Van der Hoeven van onderwijs.

Margriet Ensing, adviseur van Enova, hoopt dat de ontwikkelde leermethode door andere basisscholen in Groningen, Drenthe en Friesland wordt overgenomen. Van de minister verwacht ze dat ze extra geld beschikbaar stelt. Veel scholen werken met verouderde computers die regelmatig vastlopen of de geest geven. "Als wij ons op deze manier blijven voorbereiden op de kenniseconomie, dan staat Nederland er slecht voor."

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 21, 2006 6:02 PM.

The previous post in this blog was Job interview.

The next post in this blog is "Our chief weapon is surprise!".

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.34